Serviceintervall hos skördare och skotare

Serviceintervall hos skördare och skotare varierar mellan olika skogsmaskinstillverkare och modeller. Serviceintervall är en viktig aspekt för skogsmaskinsägaren då den utgör en kostnad både vad gäller material och stilleståndstid. Skogsmaskiners produktiva tid i skogen är viktig för ägarna, och långa serviceintervall innebär mindre stilleståndstid. Därför är långa serviceintervall en tillgång som medför ökad nyttjandegrad av skogsmaskinerna och därmed också högre produktivitet.

Under inkörningsperioden av fabriksnya maskiner kan det initialt krävas tätare serviceintervall med bland annat oljebyten, oljeprov och olika kontroller. Därefter varierar det löpande serviceintervallet hos olika skogsmaskinstillverkare bland annat beroende på val av motor i maskinerna. Ett vanligt intervall inom branschen var tidigare 500 timmar, men dagens utveckling av maskiner och motorer ger nu förutsättningar för ökade serviceintervaller.

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår youtube-kanal.